Bestuursleden

De oprichters van de Groene Heerlijckheid:

Wim Bosch

Wim Bosch

Als voorzitter van De Klaverbloem is Wim een bijenhouder in hart en nieren. Wim is degene die als eerste aan de bel trok om binnen de gemeente Gemert-Bakel te werken aan een bloemrijker buitengebied. Wat hij teweeg heeft gebracht overtreft ook zijn eigen dromen. Met zijn tomeloze energie trekt Wim als voorzitter de kar en verzet hij bergen werk voor de stichting en is hij een laagdrempelig aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over de stichting en haar activiteiten.

Peter Raijmakers

Peter Raijmakers

Met de dubbelfunctie van secretaris en penningmeester is Peter van onschatbare waarde voor de stichting. Als goed rentmeester bewaakt hij de kas en zorgt hij dat uitgaven en inkomsten in balans blijven. Zijn accurate verslaglegging zorgt er voor dat alle afspraken vast liggen en op de agenda blijven. Daarnaast houdt hij zich ook nog bezig met communicatie en PR. Peter is een levensgenieter en buitenmens die enthousiast zijn vele bijenvolken onderhoudt. Naast zijn activiteiten binnen de Groene Heerlijckheid is Peter volop actief binnen Stichting D’n Eik in Boekel.

Erik van der Staak

Erik van der Staak

Als directeur van Staro Natuur en Buitengebied en lokale adviseur zorgt Erik voor de inbreng van kennis over natuurbeheer en natuurakkers in het bijzonder. Zijn vlotte schrijfstijl en nuchtere kijk op zaken zijn van belang gebleken in de zoektocht naar samenwerkingsverbanden en financiële middelen. Erik is degene die zorgt voor communicatie en PR.

Jan Goossens

Jan Goossens

Jan is een landbouwer in hart en nieren. Heeft ruim 40 jaar samen met zijn broer aan Breewater te De Mortel een melkveebedrijf gehad. Begin 2017 zijn ze overgaan op akkerbouw. Vanaf de oprichting van de Groene Heerlijckheid heeft Jan met een of meerdere percelen, deelgenomen aan de verbetering van de biodiversiteit. Met zijn deskundigheid in onder andere het bewerken van grond en met contacten in de agrarische omgeving is Jan vanaf januari 2018 een welkome en belangrijke aanvulling in het bestuur.

Peter van Hoof

Peter van Hoof

Peter is 35 jaar melkveehouder geweest en samen met zijn vrouw Dorothe delen ze de passie voor de natuur op hun zorgboerderij aan de Pandelaasekampen te Gemert. Hij wil graag zijn kennis uitbreiden en ervaring vanuit het agrarische inbrengen om onze omgeving mooier te maken door en ten gunste van de biodiversiteit. Vanaf september 2019 is Peter bestuurslid van de Groene Heerlijckheid.