Oprichting

De Groene Heerlijckheid streeft als burgerinitiatief om de biodiversiteit te versterken naar een langjarig effect. Het heeft immers weinig zin om biodiversiteit kortdurend te stimuleren. Biodiversiteit verdient blijvend aandacht. We streven dan ook naar een lange termijneffect.

Als basis voor deze langjarige aandacht voor het onderwerp is Stichting De Groene Heerlijckheid opgericht. Het groene van de natuur, de Heerlijckheid van Gemert en de fantastische producten die de natuurakkers voortbrengen.

Stichting de Groene Heerlijckheid is op 15 januari 2013 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 56979835.