Informatie aan de eigenaren van de diverse percelen op dinsdag 12 maart 2024

                             

Het programma was als volgt:

20:00 uur                Welkom door Pieter Schoone van de Stichting Ons Landschap

20:05 uur               DGH uitleg van de doelstellingen Biodiversiteit en wat is van terecht gekomen in 2023 en wat de plannen zijn voor 2024 m.b.t.

  1. STILA -regeling Wintervoedselrand en Bloemenblok voor akkervogels
  2. Uitleg samenstelling bloemen/granenmengsel
  3. Maatregelen verzuring grond
  4. Planning van de werkzaamheden.

20:15 uur                Uitleg van het Project lupine en de stichting Lupeel door Peter van Hoof

20:20 uur                Thema/onderwerp:  Samenhang eetbare planten en insecten in combinatie

met de peelrandbreuk uitgelegd en verteld door Jeannette Renders van de   stichting Wilde Bertram

21:00 – 21:10 uur    Pauze

21:10 – 22:00 uur    Thema/onderwerp: Vogels in en uit onze omgeving met hun biotoop uitgelegd en verteld door  Rob Staals