Word vriend van De Groene Heerlijckheid en help ons de biodiversiteit in Gemert-Bakel te versterken. We doen dit door het aanleggen en beheren van bloemrijke natuurakkers. Van deze natuurakkers profiteren veel soorten die er een goed leefgebied vinden. De natuurakkers gonzen van de insecten en een groot deel van het graan wordt op de akkers achtergelaten. Dit dient als voedsel voor vogels en kleine zoogdieren. Voor u zijn de akkers een lust voor het oog met klaproos, korenbloem en vele andere karakteristieke akkerkruiden. Natuurlijk worden er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

In 2013 zijn we gestart met 15 hectare natuurakker. In 2014 steeg het aantal hectares tot 25. In 2015 heeft De Groene Heerlijckheid al 35 hectare natuurakker in beheer. Help ons deze oppervlakte vast te houden en liefst te vergroten!

U kunt ons steunen door, liefst jaarlijks, een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL75 RABO 0178 0534 57. Het geld dat bij Stichting De Groene Heerlijckheid binnenkomt wordt volledig besteed aan het zaad en de bewerking van de natuurakkers.