Subsidie voor meer natuur

Subsidie voor meer natuur in het buitengebied, maak er gebruik van! 

 Voor een prettige, plezierige en ook gezonde woon- en leefomgeving werkt de gemeente aan het vergroten van de biodiversiteit. Een diversiteit aan plant- en diersoorten zorgt voor een balans ook om de eventuele overlast van plaagdieren, zoals de eikenprocessierups, te beperken. De Stimuleringsregeling Landschap (STILA) draagt hieraan bij. Waarom zou je als agrariër of grondeigenaar meedoen met STILA? Wilfred Bankers en Willem Verkuijlen delen hun ervaring met ons. 

Wintervoedselrand aan de Jan Berendweg 

Wilfred Bankers heeft een familiebedrijf met 1500 zeugen en 30 ha akkerbouw (gras, mais, aardappelen en uien). Wilfred is getrouwd en trotse vader van drie kinderen in de leeftijd van 15, 13 en 10 jaar. De oudste wil misschien later het bedrijf overnemen. De aanleiding voor Wilfred om deel te nemen aan STILA is bijzonder. Zelf had hij niet eerder gehoord of gelezen over STILA. Ja, de bloemrijke randen had hij her en der ook wel gezien. Vorig jaar kocht hij een perceel waar de gesprekken over aanleg van een wintervoedselrand in een vergevorderd stadium waren. Omdat Wilfred het belangrijk vindt te laten zien wat de agrarische sector doet en hij echt wel bereid is om bij te dragen aan een fraai landschap heeft hij het contract gesloten. Voor een periode van zes jaar ligt, aan de Jan Berendweg in De Rips, op de overgang tussen berm en landbouw een wintervoedselrand. 

Waarom deze regeling wel aanspreekt 

Wilfred heeft wel even getwijfeld. De overheid bleek nu eenmaal niet de meest betrouwbare partij: regels worden nog wel eens aangepast. STILA  levert geen beperking op: de grond blijft in eigendom, mag meegeteld worden voor GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) en ook voor de mestboekhouding mag de grond meegerekend worden. Het effect van STILA op de bedrijfsvoering acht Wilfred klein. Waar gewassen op sommige plekken minder gedijen doet ‘natuur’ het van oudsher ook op deze plekken goed. Bijvoorbeeld onder bomen of (nattere) overhoeken van percelen. 

Laat de natuur zijn werk doen! 

Willem Verkuijlen heeft als melkveehouder al een aantal jaren een natuurrand, een wilde bijenrand, gelegen tussen de eikenbomen en zijn mais aan de Gagelweg. Het inzaaien van de bloemrijke rand heeft Willem uitbesteed aan de Groene Heerlijckheid. Op deze manier had hij er geen werk of omkijken naar.  

Aanpak overlast eikenprocessierups 

In de strijd tegen de overlast van de eikenprocessierups zette de gemeente eerder vooral in op het bespuiten van eikenbomen en het weghalen van de nesten. Sinds 2020 wordt meer gericht op inzet van natuurlijke vijanden van de rups. Willem geeft aan dat we de natuur meer haar werk moeten laten doen: “dit zorgt niet alleen voor een aangename leefomgeving, maar ook voor prachtige kleurrijke bloemen”. De processierups wordt in de natuur bestreden door het aanleggen van akkerranden die insecten aantrekken. Bloemrijke gewassen trekken insecten aan die gegeten worden door vogels. Zo eet een vogel indirect twee vliegen in een klap. 

STILA en De Groene Heerlijckheid 

De aanleg en het beheer van een natuurrand kan eenvoudig: je kunt hierbij gebruik maken van de stimuleringsregeling landschap. Het beheren van natuur is iets wat De Groene Heerlijkheid al jaren doet. Zij zaaien akkerranden in van grondeigenaren en zorgen hiermee voor een prachtig kleurrijk landschap waarin insecten en vogels goed kunnen vertoeven. 

 Stimuleringsregeling Landschap 

STILA heeft subsidiemogelijkheden voor aanleg van een natuurstrook, een weiderand, hooilandrand of voedselrand. Door bloemrijke randen of nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt de omgeving niet alleen aantrekkelijker om te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan soorten als patrijs, uilen, kikkers, vogels en bijen. Een positieve bijdrage aan een vergroening van ons buitengebied. 

Belangstelling? 

Ben jij ook geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact opnemen met de veldcoördinator Martien Vinken via 06 27 12 27 21 of info@martienvinken.nl. Meer informatie leest u op www.brabantslandschap.nl.