De Groene Heerlijckheid is een burgerinitiatief dat zich inzet voor een brede bewustwording van en maatschappelijke betrokkenheid bij biodiversiteit. Daar kunnen tal van initiatieven onder vallen. Er is een degelijke basis gelegd met de aanleg van natuurakkers. Deze akkers staan aan het begin van de voedselketen en bedienen de biodiversiteit van insect tot toppredator; van bij tot torenvalk.

De Groene Heerlijckheid heeft de ambitie om op lokaal niveau een maatschappelijk gedragen bijdrage te leveren aan de verhoging van de biodiversiteit. Het burgerinitiatief is gestart met het project natuurakkers, maar streeft naar een olievlekwerking waarbij burgers, bedrijven en de gemeente enthousiast aanhaken.

Bekijk onderstaande filmpjes om te zien waar De Groene Heerlijckheid zich mee bezig houdt.

Aanmelden als ‘Vriend’

Door u aan te melden als ‘Vriend van De Groene Heerlijckheid’ geeft u aan dat u het initiatief om de biodiversiteit een warm hart toedraagt. U bent niet verplicht ons financieel te ondersteunen, maar we waarderen dat wel.
Als u aangemeld bent, zullen wij u regelmatig per e-mail op de hoogte brengen van onze activiteiten en nieuws.

Meer informatie

Financieel ondersteunen

De Groene Heerlijckheid is een initiatief van burgers die door samen te werken de biodiversiteit willen versterken. Al het werk van de stichting gebeurt geheel vrijwillig en kostenbewust. We kunnen helaas niet zonder financiën om de grondbewerking en bloemenzaad te betalen. Daarom werken we graag samen met mensen en partijen die het buitengebied en de natuur een warm hart toedragen.

Meer informatie

Grond beschikbaar stellen?

De Groene Heerlijckheid is altijd op zoek naar grond om natuurakkers of bloemrijke hooilanden te realiseren. Heeft u grond beschikbaar en wilt u bijdragen aan de biodiversiteit in Gemert-Bakel? Neem dan contact met ons op via groeneheerlijckheid@hotmail.nl. We informeren u graag en kijken samen met u hoe uw grond kan bijdragen aan een mooie en natuurlijke omgeving.

Meer informatie

Akkers bewerken

Bent u op zoek naar een gezonde tijdsbesteding met prachtige natuur als resultaat? Neem dan contact met ons op, want De Groene Heerlijckheid kan uw hulp goed gebruiken. We zoeken altijd mensen om te helpen met: bewerken grond en inzaaien akkers, onderhouden akkers, oogst en verwerking van graan, communicatie en PR, websitebeheer.

Meer informatie