Bijenhotel in beweging

Bekijk hier het filmpje waar een bijenhotel goed benut wordt!