Financieel ondersteunen

De Groene Heerlijckheid is een initiatief van burgers die door samen te werken de biodiversiteit willen versterken. Al het werk van de stichting gebeurt geheel vrijwillig en kostenbewust. We kunnen helaas niet zonder financiën om de grondbewerking en bloemenzaad te betalen. Daarom werken we graag samen met mensen en partijen die het buitengebied en de natuur een warm hart toedragen.

U kunt ons steunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL75 RABO 0178 0534 57 ten name van Stichting De Groene Heerlijckheid. Uw bijdrage wordt 100% besteed aan de versterking van de biodiversiteit. Wilt u eerst meer informatie of een gesprek, mail dan naar groeneheerlijckheid@hotmail.nl.