Aanmelden als ‘Vriend van De Groene Heerlijckheid’

Door u aan te melden als ‘Vriend van De Groene Heerlijckheid’ geeft u aan dat u het initiatief om de biodiversiteit een warm hart toedraagt. U bent niet verplicht ons financieel te ondersteunen, maar we waarderen dat wel.

Als u aangemeld bent, zullen wij u regelmatig per e-mail op de hoogte brengen van onze activiteiten en nieuws.

Ons emailadres om aan te melden is: groeneheerlijckheid@hotmail.com

Voor uw geldelijke bijdrage ter  ondersteuning van onze werkzaamheden is ons rekeningnummer:

NL75 RABO 0178 0534 57 ten name van Stichting De Groene Heerlijckheid.

Alvast bedank namens de Stichting De Groene Heerlijckheid
Zie voor nadere informatie www.degroeneheerlijckheid.nl
Telefoonnr. 06-42596625

p/a Pandelaarsekampen 23 5421 ZA Gemert‚KvK 56979835