Informatie aan de eigenaren van de diverse percelen op dinsdag 12 maart 2024

                             

Het programma was als volgt:

20:00 uur                Welkom door Pieter Schoone van de Stichting Ons Landschap

20:05 uur               DGH uitleg van de doelstellingen Biodiversiteit en wat is van terecht gekomen in 2023 en wat de plannen zijn voor 2024 m.b.t.

  1. STILA -regeling Wintervoedselrand en Bloemenblok voor akkervogels
  2. Uitleg samenstelling bloemen/granenmengsel
  3. Maatregelen verzuring grond
  4. Planning van de werkzaamheden.

20:15 uur                Uitleg van het Project lupine en de stichting Lupeel door Peter van Hoof

20:20 uur                Thema/onderwerp:  Samenhang eetbare planten en insecten in combinatie

met de peelrandbreuk uitgelegd en verteld door Jeannette Renders van de   stichting Wilde Bertram

21:00 – 21:10 uur    Pauze

21:10 – 22:00 uur    Thema/onderwerp: Vogels in en uit onze omgeving met hun biotoop uitgelegd en verteld door  Rob Staals

Bijenhotel in beweging

Bekijk hier het filmpje waar een bijenhotel goed benut wordt!

Gratis E-book!

Meer weten over bijen?
Download hier het gratis E-book: Leefwijze van bijen, het nut van bijen, hoe u bijen kunt helpen en nog veel meer!

Fietstocht op 16 juli 2019

De Groene Heerlijkheid wil graag met u op pad om samen van de prachtige natuurakkers in Gemert-Bakel te genieten. Fiets op dinsdag 16 juli met ons mee langs een aantal van de mooiste akkers en geniet van de verhalen van onze vrijwilligers. We vertrekken om 18.30 uur vanaf het Ridderplein voor het gemeentehuis. De fietstocht  voert langs een aantal van de mooiste akkers die De Groene Heerlijckheid beheert. Op sommige punten zal door vrijwilligers uitleg gegeven worden over de noodzaak bij te dragen aan de biodiversiteit.

Fiets mee! U bent van harte uitgenodigd, aanmelden is niet nodig.

Fietsroute De Groene Heerlijckheid

De Groene Heerlijckheid heeft wederom een mooie fietsroute voor u uitgestippeld. Vrijwilligers van De Groene Heerlijckheid hebben een fietstocht uitgezet die langs prachtige natuurakkers in Gemert-Bakel leidt. Klik hier om de route te bekijken en te downloaden. De natuurakkers zijn een lust voor het oog met korenbloemen, klaprozen, kamille en gele ganzenbloem als karakteristieke soorten die in het verleden het buitengebied kleurden.

 

Keverbanken voor akkervogels

Op zaterdag 22 september 2018 is, met dank aan de vele vrijwilligers van De Groene Heerlijckheid en  vogelwerkgroep Gemert, ruim 1700 strekkende meter keverbank gerealiseerd. Het project PARTRIDGE dat het leefgebied van patrijzen en akkervolgels in het algemeen wil versterken is een hiervoor een belangrijke inspiratiebron geweest. De aanwezigheid van keverbanken zorgt op korte termijn voor flinke toename van het aantal insecten. Deze insecten zijn op hun beurt weer van belang als voedsel voor akkervogels.

De keverbanken zijn aangelegd op een vijftal percelen in de gemeente Gemert-Bakel; aan de Grotelseheide, de Asdonckseweg, op Milschot, aan de Derde Steeg en aan de Beeksedijk. De keverbanken zijn 3 meter brede stroken waar de grond circa 40 cm hoger ligt dan de rest van het perceel. Op deze verhoogde strook grond  is een zaadmengsel van 5 verschillende soorten grassen en 15 verschillende soorten meerjarige kruiden gezaaid. De combinatie van deze soorten zorgt voor een aantrekkelijk habitat voor zowel de patrijs als insecten.

Vogelwerkgroep Gemert zal het voorkomen van de patrijs de komende jaren op de voet volgen. We hopen dat de keverbanken die allemaal in flinke natuurakkers liggen, bijdragen aan een gestage groei van de populaties akkervogels in de gemeente Gemert-Bakel.

Vooraankondiging fietstocht

De fietstocht van de Groene Heerlijckheid langs de natuurakkers wordt in 2018 gehouden op 12 juli en start om 19.00u in de Mortel. Nadere details volgen via de media.

Muizenruiters geplaatst

De Groene Heerlijckheid plaatst in 2018 diverse muizenruiters op de natuurakkers. De muizenruiters zijn een perfect winterverblijf voor muizen. Tijdens de winter bieden de muizenruiters voedsel aan roofvogels, waaronder uilen. Zij hebben zo een grotere kans om te overleven.

Natuurakkers 2018 ingezaaid

In 2018 beheert De Groene Heerlijckheid weer ongeveer 45 hectare landbouwgrond. Het beheer is gericht op de versterking van de biodiversiteit. Het grootste deel is ingezaaid met granen en akkerkruiden. Een klein deel bestaat uit natuurlijke graslanden en overhoekjes.

  • 21 ha akkerrand
  • 5,5 ha natuurakker
  • 15 ha graanakker als kern waaromheen akkerrand staat
  • 4 ha overhoek / bloemrijk grasland (gelegen naast natuurakker)

Natuurakkerfietstocht 2017 wederom een succes!

Op dinsdag 18 juli zijn met stralend weer vier groepen van telkens ruim dertig fietsers op pad gegaan langs verschillende natuurakkers van de Groene Heerlijckheid. Elke groep werd begeleid door een bestuurslid. De fietstocht bestond uit een rondje van circa 15 kilometer rondom Gemert. Meerdere natuurakkers met bloemen en granen werden bezocht en er werd uitleg gegeven over het waarom en de nut en noodzaak van biodiversiteit. De bezochte percelen maken deel uit van de ruim zeventig plaatsen in de gemeente Gemert-Bakel die de Groene Heerlijckheid inzaait met stuifmeel- en nectarrijke bloemenranden.