Bloemen zoeken grond

Dit jaar beheert De Groene Heerlijckheid alweer voor het vijfde jaar natuurakkers. Deze bloemrijke akkers liggen verspreid over heel de gemeente Gemert-Bakel. Wat vijf jaar geleden kleinschalig begon met 15 hectare, groeit dit jaar waarschijnlijk uit tot wel 45 hectare goudgeel graan en een uitbundige bloemenpracht. Mooi om van te genieten en van groot belang voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Het is De Groene Heerlijckheid te doen om de versterking van de biodiversiteit.

Gronden en percelen gezocht
Om een dicht netwerk van bloemrijke akkers en faunaranden te krijgen is De Groene Heerlijckheid op zoek naar extra percelen om in te kunnen zaaien. De gronden worden ingezaaid met een mengsel van granen en bloemen die rijk zijn aan stuifmeel en nectar. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, waardoor insecten, vogels en kleine zoogdieren er veilig voedsel kunnen verzamelen. Doordat het gewas ook tijdens de winter blijft staan, wordt een periode waarin voedsel in het huidige landschap schaars is overbrugd. Het gewas biedt een veilige schuilplaats voor bijvoorbeeld patrijzen.

Kans op flinke vergoeding
Binnen de gemeente Gemert-Bakel bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen binnen het Groen Blauw StimuleringsKader (StiKa). Binnen deze regeling is een gedeelte van de bijdrage bestemd voor het beheer en de aanleg van akkerranden. Voor percelen die liggen binnen de bebouwde kom, erven (bouwblok) en de ecologische hoofdstructuur is binnen deze regeling geen bijdrage mogelijk. De Groene Heerlijckheid helpt u graag op weg als u wilt weten of uw perceel in aanmerking komt voor de vergoeding in een vorm van bijdrage. Indien gewenst verzorgt De Groene Heerlijckheid de aanleg en het beheer van de akker- en of faunarand.

Heeft u een perceel grond van een minimaal 300 m² of bijvoorbeeld een rand van een akker of weide, die u ter beschikking wilt stellen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op per e-mailbericht aan de groeneheerlijckheid@hotmail.nl. De stichting zorgt in overleg voor de grondbewerking en het zaad. Kijk voor nadere informatie ook op onze website  www.degroeneheerlijckheid.nl