Bloem zoekt grond

De Groene Heerlijckheid is op zoek naar gronden in de gemeente Gemert-Bakel om in te zaaien als natuurakker. De bloemen en granen van de natuurakkers zijn belangrijk voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. De stichting wil met de natuurakkers de biodiversiteit versterken.

Doorslaand succes
Het is inmiddels het derde jaar dat De Groene Heerlijckheid natuurakkers inzaait. In 2013 startte de stichting met 15 hectare. In 2014 was dit al uitgegroeid tot 25 hectare. Het is de verwachting dat dit jaar een nog grotere oppervlakte ingezaaid kan gaan worden. Er worden daarbij geen bestrijdingsmiddelen of (kunst)mest gebruikt. De natuurakkers liggen goed verspreid over de gemeente. Hierdoor wordt rond iedere kern het landschap aantrekkelijker.

In 2014 is de samenwerking met Ons Landschap en Vogelwerkgroep Gemert beloond met de landelijk prijs ‘De Bronzen Grutto’. Deze prijs wordt uitgeloofd aan organisaties die goed scoren op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Op een aantal percelen is graan geoogst. Dit graan is in de Gemertse molen ‘De Bijenkorf’ gemalen. Bakker van de Ven en het Bakkershuys maken van het meel het brood ‘Windstreek volkoren+’. Een natuurlijk brood dat op vrijdag en zaterdag bij hen te koop is.

Kwaliteitsslag
In 2015 maakt de stichting, ondersteund door Provincie Noord-Brabant, een kwaliteitsslag door op een flink deel van de akkers met zaad van autochtone herkomst te werken. Dit is streekeigen zaad en belangrijk voor veel insecten die van deze specifieke bloemen afhankelijk zijn voor hun voortbestaan.

Om de kwaliteitsslag ook in zowel oppervlakte als verspreiding binnen het landschap van Gemert-Bakel te kunnen realiseren, is de stichting op zoek naar gronden die voor het project kunnen worden ingezet. Heeft u een flink perceel grond of bijvoorbeeld een rand van een akker die u ter beschikking wilt stellen, neem dan vrijblijvend contact met ons op (groeneheerlijckheid@hotmail.nl). De stichting zorgt in overleg voor de grondbewerking en het zaad.